BTW verlaging loopt door tm/ maart 2014

Btw verlaging van 21% naar 6% in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014

De voorwaarden voor de toepassing om de 6% Btw regeling te mogen toepassen zijn als het volgt:

– Enkel regels uit de bekendmaking
– De Btw verlaging is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten!
– oplevering van de werkzaamheden moet plaatsvinden tussen 1 maart 2013 en 1 maart 201.
– de woning ouder is dan 2 jaar, d.w.z. een woning moet minimaal 2 jr. bewoond zijn geweest.

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning die van rechtswege in eigendom overgaan op de eigenaar van de woning doordat zij in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning, kan over de ter zake van die aanbrenging verrichte arbeid het verlaagde tarief worden toegepast. Bij de vragen 1 en 2 van de bijlage zijn lijsten met voorbeelden opgenomen van werkzaamheden waarop het verlaagde btw-tarief wel/niet mag worden toegepast.

Lees meer informatie op: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws